MED TALKS

Feb 4, 2021

ทำไม?! มะเร็งลำไส้ใหญ่เริ่มพบบ่อยในคนอายุน้อยกว่า 50

อุบัติการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประเทศไทยพบเป็นอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม และเป็นอันดับที่ 3 ของโลก สำหรับอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก เพราะฉะนั้นความสำคัญของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีมากในบรรดามะเร็งทั้งหมด

และมีข้อมูลที่น่าตกใจมาก ปัจจุบันพบว่าโอกาสที่จะพบคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อายุน้อยกว่า 50 ปีมีมากขึ้น ทำให้ American Cancer Society จากเดิมที่ประกาศว่า บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 50 ปี ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้ปรับเปลี่ยนให้ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย ที่ไม่มีอาการ ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่แทน…

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งสำไส้ใหญ่ในผู้ที่มีอายุน้อยลงมากขึ้นทั่วโลก…

ทำไมมะเร็งลำไส้ใหญ่ถึงเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุน้อยลง? หาคำตอบได้จาก Med Talks โดย ศ.(พิเศษ) ดร. นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Feb 24, 2021

ระวัง!! ถ่ายเป็นเลือดอาจไม่ใช่แค่ริดสีดวง

เมื่อเลือดออกขณะขับถ่าย อาจไม่ใช่แค่ริดสีดวง!! แล้วจะอันตรายแค่ไหนกัน?

เราลองมารับฟังได้จาก ศ.(พิเศษ) ดร. นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ, ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Apr 9, 2021

ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ตัวการของมะเร็ง

ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ ตัวการสำคัญที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง และติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่นั้นคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร หาคำตอบได้จาก…

ศ.(พิเศษ) ดร. นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, การผ่าตัดส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนัก