อัฑฒ์ หิรัณยากาศ

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, การผ่าตัดส่องกล้อง ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศ.(พิเศษ) ดร. นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
การผ่าตัดส่องกล้อง ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
• แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต School of Medicine and Dentistry, James Cook University, Australia.

PODCAST

DOCTOR ON AIR

LIVING WELL

APPOINTMENT