Blog

ถ่ายเป็นเลือด… อย่าชะล่าใจ อาจไม่ใช่แค่ริดสีดวง

หากขับถ่ายแล้วมีเลือดออก มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคริดสีดวงทวาร แต่อันที่จริงแล้วการถ่ายเป็นเลือดนั้น เป็นสัญญาณเตือนของอีกหลายโรคที่อาจแสดงอาการเริ่มต้นจากอุจจาระเป็นเลือด แถมยังอันตรายกว่าโรคริดสีดวงทวารอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกหรือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย บางอาการอาจมีความคล้ายคลึงกัน จึงไม่ควรชะล่าใจที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีเลือดออกปนมากับอุจจาระ เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

โรคริดสีดวงทวาร คือ กลุ่มหลอดเลือดบริเวณทวารหนักที่โป่งพอง ซึ่งจัดเป็นอวัยวะของร่างกายมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

ริดสีดวงทวารหนักภายใน (Internal Hemorrhoid)
ริดสีดวงทวารหนักภายนอก (External Hemorrhoid)
โดยทั่วไปริดสีดวงทวารหนักมีหน้าที่ช่วยในการกลั้นอุจจาระและช่วยรับความรู้สึกบริเวณทวารหนัก ริดสีดวงทวารหนักเองอาจเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพอันไม่พึงประสงค์ได้ ทั้งนี้หากมีแรงดันเพิ่มขึ้นบริเวณทวารหนัก ที่อาจเกิดจากภาวะท้องผูก ท้องเสีย นั่งห้องน้ำนาน ยกของหนัก หรือการตั้งครรภ์

โดยการรักษาริดสีดวงทวาร สามารถรักษาได้ทั้งวิธีการผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากแพทย์

มะเร็งลำไส้ตรงหรือลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Rectal Cancer) คือ มะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ใกล้กับทวารหนัก พบได้บ่อยทั้งในเพศชายและเพศหญิง กลุ่มเสี่ยงที่สำคัญคือ ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง โดยอาจแสดงอาการได้หลายแบบ เช่น ถ่ายมีเลือดสดปนกับอุจจาระ หากเป็นมากก้อนอุจจาระจะมีขนาดเล็กลง ท้องผูก รู้สึกถ่ายอุจจาระไม่สุด อาจมีอาการท้องผูกสลับกับท้องเสีย ปวดท้องน้อย อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ซึ่งอาการแสดงขึ้นอยู่กับขนาดของก้อน และตำแหน่งของก้อนมะเร็งที่พบ